Giải báo chí Bình đẳng khu vực châu Á năm 2020-2021 đã chính thức khởi động – Chủ đề: Khủng hoảng Bất bình đẳng và Đại dịch

Châu Á, cũng như toàn thế giới, đang khốn đốn trước đại dịch COVID-19. Bất chấp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ và những lĩnh vực khác đã được tích luỹ từ trước, chúng ta vẫn đang vật lộn để vượt qua đại dịch và những hệ luỵ về kinh tế và xã hội.

Giải báo chí Bình đẳng châu Á vinh danh những nhà báo đang lên tiếng về bất bình đẳng trong xã hội và khuyến khích nhiều nhà báo viết về đề tài này hơn nữa, vì một châu Á bình đẳng cho tất cả mọi người.

Giải thưởng sẽ được công bố trực tiếp hoặc trực tuyến tại một số quốc gia ở Nam và Đông Nam Á: Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Tiêu chí đề cử:

  • Các bài báo có độ dài từ 650 từ trở lên, viết bằng tiếng Anh.
  • Nhà báo có tối thiểu 02 bài viết được xuất bản thuộc chủ đề bất bình đẳng và đại dịch, trong khoảng thời gian từ 31/1/2020 đến 31/1/2021.
  • Các bài báo nên đề cập đến việc các cộng đồng dễ bị tổn thương ở châu Á đang đối mặt với những thách thức từ COVID-19 như thế nào, nhưng xa hơn nữa là về những vấn đề mang tính hệ thống như bất bình đẳng, nghèo đói, quản trị, từ lăng kính kinh tế, quyền phụ nữ, dịch vụ công, thuế, công bằng khí hậu, v.v. Nội dung bài viết cũng có thể về các thực hành hoặc chính sách cho một châu Á công bằng hơn.

Cách thức tham dự:

  • Các bài báo bằng tiếng Anh có thể được gửi trực tiếp tại: https://bit.ly/36lPkDX
  • Các bài báo bằng tiếng Việt có thể gửi về Oxfam tại Việt Nam để được hỗ trợ dịch sang tiếng Anh. Email: Oxfam.Vietnam@oxfam.org

Hạn nhận bài viết: 31/01/2021.

Thông tin chi tiết…

Oxfam Việt Nam