Chương trình Rút ngắn khoảng cách 2020 – Vòng tài trợ lần 1 kêu gọi đề xuất dự án

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận có dự án hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau) thông tin về đợt cấp tài trợ lần 1 của Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách năm 2020

 • Ngân sách tài trợ: Tối đa 75.000.000 VNĐ/01 dự án đề xuất 
 • Thời gian thực hiện: Dự án thực hiện tối đa 01 năm (bắt đầu dự án từ sau 01/06/2020)
 • Thời hạn nhận đề xuất: 17h30 ngày 06/04/2020 đến email narrowthegap@LINvn.org
 • Chủ đề tài trợ:
  • Mục tiêu 6: Đảm bảo nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh
  • Mục tiêu 12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
  • Mục tiêu 13: Thích ứng biến đổi khí hậu
  • Mục tiêu 14: Bảo vệ sự sống dưới nước
  • Mục tiêu 15: Bảo vệ sự sống trên mặt đất

Thông tin vòng tài trợ: https://linnarrowthegap.org/vi/document

Thông tin hỗ trợ: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách

Email: narrowthegap@linvn.org | Hotline: +84 28 7304 6884 (Ext: 102).