Báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam: Giảm nghèo ở tất cả các chiều cạnh để đảm bảo cuộc sống chất lượng cho mọi người

Báo cáo này là sản phẩm nghiên cứu hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Trung tâm Phân tích và Dự báo – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (CAF/VASS), Tổng Cục  Thống kê (GSO), Viện Nghiên cứu phát triển Mê Kông (MDRI) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. Sử dụng các nguồn dữ liệu chính thức của Chính phủ như Khảo sát mức sống dân cư, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số, Điều tra quốc gia về Người khuyết tật ở Việt Nam…, báo cáo đưa ra bức tranh tổng quan về giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam, đồng thời tập trung phân tích kỹ hơn về xu hướng giảm nghèo ở nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình thực hiện CT MTQG GNBV và các chính sách giảm nghèo nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau và đạt được SDG “giảm nghèo ở mọi chiều cạnh
và mọi nơi”.

Xem toàn bộ báo cáo.