Buổi chia sẻ kiến thức với chủ đề “Nghiên cứu Môi trường và Chiến lược phát triển cho các Tổ chức Xã hội Việt Nam”

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD Việt Nam) mời tham gia buổi chia sẻ kiến thức với chủ đề: “Nghiên cứu Môi trường và Chiến lược phát triển cho các Tổ chức Xã hội Việt Nam”  từ 8.30 – 13.00 ngày 31.5.2018.

Địa điểm sẽ được thông báo cho các đại biểu đăng ký.

Chi tiết