Chương trình đào tạo thạc sĩ về phát triển

Viện Chính sách Phát triển (IOB) vừa thông báo Chương trình đào tạo thạc sĩ về phát triển, bao gồm: đói nghèo, biến đổi khí hậu, xung đột, quản trị tốt, phát triển bền vững…

Viện mở 3 khóa Thạc sĩ toàn thời gian (1 năm): Quản lý và Đánh giá phát triển, Quản trị và Phát triển, Toàn cầu hóa và Phát triển.

Viện cũng cung cấp nhiều suất học bổng cho các chương trình này.

Đối tượng chủ yếu của chương trình tập trung vào các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thu nhập thấp, những quốc gia này sẽ được hưởng lợi ích cao hơn từ một nền giáo dục tiên tiến quốc tế.

Chi tiết

NGO Resource Centre