Chương trình Tập huấn Phục hồi rừng được kiểm soát tại địa phương (LoCoFoRest) mở đơn ứng tuyển

Chương trình tập huấn Phục hồi rừng được kiểm soát tại địa phương (LoCoFoRest) tập trung trả lời câu hỏi: Làm thế nào để mở rộng quy mô phục hồi cảnh quan rừng đồng thời vẫn đảm bảo thịnh vượng kinh tế cho cộng đồng địa phương và duy trì và cải thiện các dịch vụ hệ sinh thái?

LoCoFoRest nhằm xây dựng năng lực cho các cơ quan và tổ chức quốc gia, khu vực và địa phương. Chương trình sẽ cung cấp cho người tham gia các kỹ năng và kiến ​​thức để nâng cao năng lực cho tổ chức của họ nhằm hỗ trợ cộng đồng và doanh nhân địa phương trong việc mở rộng quy mô phục hồi rừng và cảnh quan, tận dụng các chuỗi giá trị mới và nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế sinh học (biobased economy).

Tiêu chí lựa chọn: Chúng tôi đang tìm kiếm những người tham gia đến từ:

  • Chính quyền ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương; tổ chức xã hội dân sự; tổ chức tư nhân và các tổ chức học thuật hoạt động trong lĩnh vực phục hồi rừng, chế biến lâm sản, quản lý các dịch vụ hệ sinh thái rừng và quản lý tài nguyên thiên nhiên như nước và đa dạng sinh học.
  • Ứng viên là các cá nhân đang làm việc trong các tổ chức này, và cần có sự chấp thuận của chủ lao động.
  • Là công dân Burkina Faso, Ethiopia, CHDCND Lào, Nepal, Thái Lan và Việt Nam

Hạn nộp hồ sơ đợt 2: 4/4/2022

Thông tin chi tiết về chương trình…

Swedish Forest Agency