Lãnh đạo 4.0 trong phát triển và khả năng ứng phó với thảm họa

Viện Quản lý Châu Á – Trường Quản lý Phát triển Stephen Zuellig sẽ tổ chức lớp học mẫu “Lãnh đạo 4.0 về Phát triển và Ứng phó với Thảm họa” tại Việt Nam, nơi các bài học lãnh đạo về kinh doanh, phát triển, đổi mới và khoa học dữ liệu sẽ được trình bày. Chương trình sẽ diễn ra ngày 29/3/2019 tại Hà Nội và 31/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh. 

Chương trình phù hợp nhất với các chuyên gia chính phủ, học viện, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, các tổ chức trong lĩnh vực ứng phó và chuẩn bị ứng phó thảm họa, giảm thiểu và phục hồi, doanh nghiệp xã hội,  tập đoàn trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững và an toàn.

Đăng ký miễn phí  từ  nay đến ngày 28 tháng 3 năm 2019 để tận hưởng những lợi ích sau:

Khám phá các Mục tiêu Phát triển Bền vững cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phát triển toàn cầu

Khám phá tầm quan trọng của khả năng chống chịu thiên tai trong việc xây dựng các tổ chức và cộng đồng châu Á an toàn,  thịnh vượng hơn

Tìm hiểu cách Thạc sĩ Quản lý Phát triển đẩy nhanh hành trình sự nghiệp lên Lãnh đạo 4.0 về Phát triển và Khả năng phục hồi Thảm họa

Học hỏi từ các giáo sư AIM đẳng cấp thế giới và gặp gỡ các chuyên gia có cùng chí hướng

Đăng ký tại đây hoặc liên hệ với mdm@aim.edu để biết thêm thông tin.

Nguồn: AIM