GIẤY MỜI đến sự kiện #CountdownPlastic

Nhân dịp Ngày Quốc tế về Môi trường, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mời tham dự sự kiện #CountdownPlastic.

L’Espace, 24 Tràng Tiền
Thứ hai ngày 4 tháng 6, từ 9h đến 11h30
– 20 Đại sứ ký bộ qui tắc ứng xử chống ô nhiễm do nhựa 
– Tọa đàm và phiên Hỏi-Đáp

Chi tiết