Thư Mời Hội Thảo Chia Sẻ Kết Quả Nghiên Cứu SDGs-OGP Việt Nam

Nhóm Thúc đẩy OGP tại Việt Nam trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ở Việt Nam và Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP)”, gọi tắt là Nghiên cứu SDGs-OGP Việt Nam.
 
Thời gian:
8:30 – 12:00
Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018
 
Địa điểm:
Phòng họp Salon Rameu Rossini
Khách sạn Hotel de l’Opera
29 Tràng Tiền, Hà Nội