Hội thảo Quốc tế Thúc đẩy Hợp tác Đảm bảo Chuyển dịch Năng lượng Công bằng

Hội thảo Quốc tế Thúc đẩy Hợp tác Đảm bảo Chuyển dịch Năng lượng Công bằng sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 18/9/2018, tập trung vào các vấn đề: 

– Tiêu chí cho việc chuyển dịch năng lượng công bằng theo quan điểm chính trị xã hội là gì?

– Làm thế nào để các tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội đóng góp vào sự chuyển dịch công bằng trong lĩnh vực năng lượng?

– Các cơ hội và thách thức liên quan đến việc chuyển dịch năng lượng công bằng là gì?

Tham dự hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, giới báo chí truyền thông và công chúng Việt Nam gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan,… để có cái nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra trên bình diện quốc tế và khu vực, giúp cho quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra công bằng và phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Chi tiết

GreenID