Ngày Tình nguyện viên Quốc tế

Chương trình Tình nguyện viên của Liên Hợp Quốc (UNV) sẽ tổ chức Ngày Tình nguyện viên Quốc tế vào ngày 5/12/2017 tại Hà Nội.

Đây là dịp để tôn vinh tinh thần tình nguyện vì sự phát triển.

UNV là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc nhằm huy động tinh thần tình nguyện vì hòa bình và phá triển toàn cầu.

Chi tiết

UNV