Thư ngỏ mời hợp tác: Quỹ Sáng kiến Cộng đồng Phát triển Năng lượng bền vững

Nhận thấy vai trò quan trọng của các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) xây dựng Quỹ sáng kiến Cộng đồng Phát triển Năng lượng bền vững.

Mục tiêu của Quỹ Sáng kiến

  1. Tăng cường sự tham gia và năng lực của các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng trong phát triển năng lượng bền vững của quốc gia
  2. Tăng cường nhận thức và hiểu biết của người dân về năng lượng bền vững
  3. Thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cộng động

Địa bàn ưu tiên của Quỹ Sáng kiến

GreenID mong muốn được kết nối và hợp tác tới tất cả cộng đồng trên khắp cả nước, tuy nhiên với nguồn lực hiện tại, chúng tôi ưu tiên một số địa bàn sau:

  • Miền Bắc: Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang
  • Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Miền Nam: Khánh Hòa, Hậu Giang, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh

Quy mô hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến

Trong năm nay, Quỹ Sáng kiến sẽ hỗ trợ 04 tổ chức/cá nhân ở cộng đồng với mức kinh phí tối đa là 45.000.000 VNĐ/sáng kiến

Cách thức tham gia

Các tổ chức/cá nhân ở cộng đồng có quan tâm vui lòng gửi đề xuất hoạt động và dự trù kinh phí (theo mẫu đính kèm https://drive.google.com/file/d/1ecRUsBmu5OPG91Mhgt_IHa6Q1loYDwkc/view?fbclid=IwAR26D7fj7zHdaUEx5Iq8JzG4BUkVzU49cmNMSo1Nw_uz1ZNgMIIaXvf4E4E) về GreenID qua thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Hằng – Cán bộ GreenID

Email: nthang@greenidvietnam.org.vn | SĐT: 0984649567

Thời hạn gửi đề xuất

Hạn cuối gửi đề xuất: 02/05/2019

Chi tiết…