Đổi mới trong giáo dục và đào tạo: Nâng cao năng lực cho người lao động và trẻ nhỏ

Trung tâm Apollo và Ủy ban Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực của EuroCham sẽ tổ chức buổi tọa đàm: “Đổi mới trong giáo dục và đào tạo: Nâng cao năng lực cho người lao động và trẻ nhỏ”. Buổi tọa đàm sẽ chỉ ra một số cách thức thực tế mà công nghệ giúp thay đổi việc đào tạo người lao động và giáo dục trẻ em hiện nay ở Việt Nam.

Ngày: Thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Thời gian: 11:30am – 1:30pm

Địa điểm: Pan Pacific, 1 Thanh Nien, Ha Noi

Thông tin chi tiết và đăng ký

EuroCham