Cuộc Thi Đề Xuất Sáng Kiến Truyền Thông Phòng Chống Bạo Lực Tình Dục Với Phụ Nữ Và Trẻ Em Gái

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) vừa khởi động Cuộc Thi Đề Xuất Sáng Kiến Truyền Thông 2018 Phòng Chống Bạo Lực Tình Dục Với Phụ Nữ Và Trẻ Em Gái.

Đề cương dự thi gửi về địa chỉ email: ytuongtruyenthong2018@csaga.org.vn chậm nhất vào ngày 19/10/2018.

Download mẫu đăng kí dự thi tại đây.  

Chi tiết

 

 

CSAGA