Xuất bản phẩm 2018 từ GREENID Việt Nam

Một “Thư viện điện tử nhỏ xinh” tổng hợp trang sách, báo cáo, những clip truyền cảm hứng, những câu chuyện từ cộng đồng được thu thập, xuất bản bởi Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh.

Ở Thư viện này chúng mình phân chia tài liệu theo 3 chủ đề chính: Nước và không khí sạch, Năng lượng bền vững, Phát triển xanh.

Chi tiết

GreenID Việt Nam