Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu: Mời nộp hồ sơ chương trình nghiên cứu giảm tác động của rác thải nhựa tại các nước đang phát triển

Rác thải nhựa đang đe dọa môi trường toàn cầu và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Để góp phần ứng phó tình trạng này, Hội đồng Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo Anh Quốc (UKRI) kêu gọi các đề xuất nghiên cứu liên ngành nhằm tìm hiểu rủi ro ô nhiễm nhựa ở các nước thu nhập thấp và trung bình, từ đó phát hiện các chính sách và can thiệp phù hợp.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (GCRF), tài trợ lên đến 3.5 triệu bảng cho mỗi dự án kéo dài tối đa 4 năm, bắt đầu từ tháng 7/2020.

Mời các nhà khoa học nộp Thư bày tỏ sự quan tâm theo form online, chậm nhất ngày 20/1/2020.

Thông tin chi tiết

UKRI