[Tài trợ toàn phần] Chương trình trao đổi trong lĩnh vực Báo chí khu vực sông Mê Kông 2020

Chương trình trao đổi trong lĩnh vực Báo chí khu vực sông Mê Kông 2020 (2020 Mekong Journalism Exchange) là nơi hội tụ của 12 nhà báo có chuyên môn tới từ 5 quốc gia trong khu vực sông Mê Kông trong thời gian 2 tuần từ ngày 09/02/2020 đến ngày 22/02/2020. Các nhà báo sẽ cùng nhau tìm hiểu về các vấn đề quan trọng trong khu vực sông Mê Kông bao gồm an ninh nguồn nước và thách thức về thông tin sai lệch.

Ngoài ra, các nhà báo sẽ được đào tạo chuyên sâu, dựa trên kỹ năng về điều tra và viết bài về môi trường, xác thực thông tin (fact-checking), sử dụng hiệu quả phương tiện truyền thông xã hội trong phòng tin tức và các công cụ thông hiểu thông tin (news literacy tools) từ các chương trình đào tạo về báo chí uy tín tại Trường đào tạo Báo chí Sau đại học UC Berkeley, Internews, Poynter, Facebook và Google.

Thời gian: Từ ngày 09/02/2020 đến 22/02/2020

Địa điểm: California, Hoa Kỳ; Chiang Khong, Thái Lan; và Bangkok, Thái Lan

Hạn chót để hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến là ngày 3 tháng 1 năm 2020 lúc 23:59 giờ Hawaii. Vui lòng bấm vào ĐÂY để đăng ký trực tuyến.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến, vui lòng bấm vào ĐÂY để hoàn thành bản đăng ký định dạng PDF và gửi e-mail bản đăng ký cùng các tài liệu đính kèm cần thiết tới CDSEAO@eastwestcenter.org.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua e-mail CDSEAO@eastwestcenter.org.

Thông tin chi tiết…

Trung tâm Đông Tây