Học bổng toàn phần Thạc sĩ Quản lý phát triển tại Học viện quản lý châu Á

Chương trình học bổng Ngân hàng phát triển châu Á – Nhật BảnViện quản lý châu Á hướng tới một châu Á thịnh vượng, bền vững, phát triển bao trùm và vững mạnh.

Thông qua chương trình Thạc sĩ Quản lý Phát triển (MDM) 12 tháng, toàn thời gian, sinh viên được trang bị để trở thành Nhà lãnh đạo Phát triển và Bền vững – có khả năng lãnh đạo các chương trình để giải quyết các vấn đề phát triển và khoảng cách sử dụng các kỹ năng quản lý và thực hành kinh doanh tốt nhất. Chương trình phù hợp với những ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển.

Ứng viên chương trình MDM có cơ hội được trao học bổng ADB Nhật Bản. Đăng ký tại đây để nhận thông tin chi tiết về MDM, ADB ADB JSP và người đánh giá cho Bài kiểm tra tuyển sinh AIM: https://bit.ly/2GvxN0L. ADB ADB JSP.  Lớp học bắt đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gửi email đến mdm@aim.edu.