Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2020

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2020.

Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam phải:

  • có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
  • là công dân Việt Nam
  • có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

  1. Hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã nhận học bổng Fulbright trong thời gian năm năm vừa qua
  2. Đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua

Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

  • Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: phải bắt đầu vào tháng 9/2020 hoặc tháng 1/2021
  • Ứng viên chọn học bổng một năm học: phải bắt đầu vào tháng 9/2020

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 5 giờ chiều, ngày 15/10/2019 (giờ Việt Nam).

Chi tiết

ĐSQ Hoa Kỳ