Hội thảo “Nghe từ lòng dân”

Nghe từ lòng dân là hoạt động do Mạng lưới Tiên phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số tại Việt Nam thực hiện, nhằm tìm hiểu đánh giá của người dân về hiệu quả các hoạt động thuộc chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mang đến những câu chuyện thực tế thu thập được tại 11 tỉnh thành phần nào sẽ giúp trả lời các câu hỏi trên.

Để đăng ký vui lòng điền thông tin vào mẫu này

Chi tiết

iSEE