Khóa tập huấn miễn phí về Phương pháp và Công cụ đánh giá Đồng lợi ích (Co-Benefits) trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Khóa tập huấn do Viện Năng lượng Tái tạo AG (RENAC), GreenIDadelphi cung cấp trong khuôn khổ dự án COBENEFITS.

Buổi tập huấn trực tiếp sẽ diễn ra tại Khách sạn Hilton Garden Inn Hà Nội, từ 9:00-17:00 trong hai ngày 01-02/10/2019.

Các nội dung trong chương trình tập huấn:

  • Tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động phát sinh thêm, tác động tổng hợp và tác động cuối cùng 
  • Phương pháp đánh giá đồng lợi ích
  • Các case study về Phân tích đánh giá đa tiêu chuẩn (Multi-Criteria Analysis) và Phân tích Chi phí – Lợi ích (Cost-Benefit Analysis)
  • Tổng quan về các đồng lợi ích quan trọng của các nguồn năng lượng tái tạo
  • Các chỉ số và tương tác qua lại giữa các đồng lợi ích quan trọng của năng lượng tái tạo
  • Các case study về nhận biết, đánh giá và phổ biến đồng lợi ích của năng lượng tái tạo

Đối tượng tham gia:

Các cá nhân tại Việt Nam làm việc trong khối nhà nước và khối tư nhân trong các lĩnh vực  năng lượng, năng lượng tái tạo, chính sách về khí hậu, và quy hoạnh năng lượng.

Cách thức đăng ký:

Đăng ký trực tuyến tại đây.

Mỗi lớp tập huấn sẽ giới hạn tối đa 20 người tham gia

Thời hạn đăng ký: 16/09/2019

Thông tin chi tiết…

GreenID