FinTech Challenge Vietnam: Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ cho cuộc thi “Fintech Challenge Vietnam” sẽ được gia hạn đến ngày 31/1/2018. Với sự trợ hỗ của Chương trình Sáng kiến Kinh doanh Mê Kông, cuộc thi nhằm tìm kiếm các công ty khởi nghiệp với giải pháp và sản phẩm cho hạ tầng công nghệ tài chính của Việt Nam. 

Chi tiết

MBI