Liên minh châu Âu tài trợ ý tưởng vì nhân quyền và dân chủ

Tổng số tiền tài trợ ước tính  là  25 000 000 EUR (5 000 000 EUR cho mỗi gói).

Các mục tiêu cụ thể của năm nay là hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và các nhà bảo vệ nhân quyền làm việc bên ngoài EU trong năm lĩnh vực trọng điểm về quyền con người:

  • Hỗ trợ các nhà bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực quyền liên quan đến đất, người bản địa, trong bối cảnh “lấy đất” và thay đổi khí hậu.
  •  Chống lại các vụ giết người ngoài thẩm phán và bị mất tích.
  • Chống lại lao động cưỡng bức và chế độ nô lệ hiện đại.
  • Thúc đẩy và hỗ trợ các quyền của người khuyết tật.
  • Hỗ trợ tự do tín ngưỡng hoặc tôn giáo.

Hạn chót để gửi phác thảo ý tưởng (concept note) là lúc 16:00 (giờ Brussels) ngày 9 tháng 11 năm 2017 .

 Tham chiếu gói tài trợ là EuropeAid / 155232 / DH / ACT / Multi; Đọc thêm hướng dẫn và các tài liệu liên quan tại  đây.

European Commission