Phát động Giải thưởng Sáng tạo xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả thanh thiếu niên nhi đồng độ tuổi từ 06 – 30 tuổi đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Cuộc thi sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 25/02 và kết thúc vào ngày 31/8/2018.

Chi tiết

Tổng cục Môi trường