Chương trình trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (EYAA) kêu gọi ứng tuyển

Chương trình trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (EYAA)” là chương trình hợp tác giữa Maybank FoundationASEAN Foundation nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo và cải thiện phúc lợi xã hội và kinh tế của cộng đồng ASEAN thông qua hoạt động tình nguyện thanh niên và cải cách xã hội.

Mỗi ứng viên được lựa chọn sẽ được ghép nhóm với 9 ứng viên khác cùng quốc tịch, và mỗi nhóm sẽ hợp tác với một đối tác nước ngoài: Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) hoặc Doanh nghiệp Xã hội (SE). Trước khi tiến hành dự án ở nước ngoài, các nhóm sẽ trải qua một loạt các khóa đào tạo trực tuyến và tập huấn cấp khu vực tại Bangkok, Thái Lan (tháng 3 năm 2020).

Các dự án cộng đồng bản địa sẽ được triển khai tại Indonesia, Malaysia, Campuchia và Philippines.

Điều kiện ứng tuyển:

Ứng viên cần đảm bảo các tiêu chí sau:

  • Tuổi từ 19 đến 35 tuổi (tính đến ngày sinh nhật tiếp theo của ứng viên vào năm 2020)
  • Là công dân của các quốc gia thành viên ASEAN
  • Thành thạo tiếng Anh. Vì toàn bộ hoạt động tư vấn, tập huấn và trao đổi trong chương trình sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh nên ứng viên phải có khả năng nói và viết tiếng Anh trôi chảy.
  • Cam kết tham gia khóa tập huấn khu vực trong 1 tuần từ 02/02/2020- 09/03/2020 và dự án tình nguyện ở nước ngoài trong 2 tuần từ 01/04/2020-17/04/2020.

Cách thức đăng ký:

Ứng viên quan tâm bắt buộc phải đăng ký trực tuyến trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Thông tin chi tiết