Công bố báo cáo về Phúc lợi và thưởng Tết 2019

VietnamWorks, trang web việc làm trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam thuộc Tập đoàn Navigos, công bố báo cáo mới nhất có tiêu đề Lợi ích nhân viên và tiền thưởng năm mới tại Việt Nam (2019). Gần 500 chuyên gia nhân sự và 3.400 người tìm việc đã tham gia vào cuộc khảo sát của chúng tôi cho mục đích của báo cáo này.

đọc tiếp