EfD-Vietnam thông báo về việc nộp hồ sơ xin tài trợ nghiên cứu, dành cho các đề tài luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ lĩnh vực Kinh tế và Quản lý Tài nguyên & Môi trường ở Việt Nam

EfD-Vietnam là một trong các trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development – EfD) trên toàn cầu nằm trong một mạng lưới quốc tế các viện chính sách kinh tế môi trường, Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative).

EfD-Vietnam được quản lý bởi Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (Economy & Environment Partnership for Southeast Asia – EEPSEA) tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City – UEH)

Để giúp các nhà hoạch định chính sách dễ tiếp cận hơn với các nghiên cứu nhằm quyết định chính sách tốt hơn, EfD-Vietnam cung cấp các khoản tài trợ nghiên cứu dành cho các đề tài luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ lĩnh vực Kinh tế và Quản lý Tài nguyên & Môi trường ở Việt Nam.

Các đề tài ưu tiên:

  • Biến đổi khí hậu: nước biển dâng, thiên tai, và thích ứng.
  • Chiến lược tăng trưởng xanh: lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, tiêu dùng xanh.
  • Tài nguyên biển và ven biển: dịch vụ hệ sinh thái ven biển, ngư nghiệp và nghèo đói.
  • Ô nhiễm công nghiệp: các công cụ chính sách, tác động đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Hồ sơ ứng tuyển:

  • Sơ yếu lý lịch
  • Đề xuất phương án nghiên cứu
  • Chứng minh ứng viên hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ/ Tiến sĩ tại Việt Nam

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ xin tài trợ vui lòng gửi đến admin@eepsea.org (cc hoa.tran@eepsea.org). Đề xuất nghiên cứu nên trình bày ở định dạng MS Word.

  • Tên tệp cho tệp đính kèm đặt theo định dạng sau:

Tên đầy đủ Proposal/CV/ProofSubmission (ví dụ: Nguyễn Văn A Đề xuất 01Oct2019).

  • Chủ đề email đặt theo định dạng sau:

Hồ sơ xin tài trợ đề xuất chính sách Tên đầy đủ (ví dụ: Hồ sơ xin tài trợ đề xuất chính sách Nguyễn Văn A)

Giá trị tài trợ: lên đến 3,000 USD cho mỗi đề xuất được xét duyệt

Thời hạn nhận hồ sơ xin tài trợ năm 2019: 15/12/2019.

Thông tin chi tiết…