Họp Nhóm Công tác Quản lý Thiên tai vào tháng 4 năm 2018

Đây là cuộc họp định kỳ theo tháng của Nhóm Công tác Quản lý Thiên tai. 

Ngày: 20/4/2018
Thời gian: 14.00 – 17.00
Địa điểm: VUFO-NGO Resource Centre, Phòng 201, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Nhà E3, 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết

NGO Resource Centre