Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp – Tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh”

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) sẽ tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp – Tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh”

Hội nghị sẽ diễn ra ở khách sạn Caravelle vào ngày 4/12/2017.

Chi tiết

Ban 4