Đối tác tổ chức xã hội thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (sdgs)

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lãnh đạo học và chính sách công (ViLEAP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) đồng tổ chức hội thảo với nội dung “Đối tác tổ chức xã hội thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Hội thảo nằm trong chương trình Hội thảo thường niên về vai trò và môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội Việt Nam và khuôn khổ hợp tác giữa ViLEAP và MSD. 

Chi tiết