Đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai: Sử dụng dữ liệu lớn đo lường hiệu quả chống dịch

WB logo

Mặc dù thực hiện đóng cửa biên giới hoàn toàn trong thời gian đầu, các chính phủ đang tích cực tìm kiếm các giải pháp về sức khỏe cộng đồng có tính chọn lọc và phù hợp với tình hình cụ thể. Đáng chú ý trong số các quốc gia này là Ốtxtrâylia (Melbourne), Tây Ban Nha (Cataluña) và Trung Quốc (Bắc Kinh), đây là những nước gần đây tập trung vào các biện pháp can thiệp có mục tiêu rõ ràng. Cách tiếp cận như vậy có hiệu quả trong việc kiểm soát đại dịch không? Nó có thể giúp giảm thiểu chi phí kinh tế cho doanh nghiệp và người dân không?

Đối với các nhà hoạch định chính sách, việc trả lời những câu hỏi này trong thời gian gần với thời gian thực không hề dễ dàng do sự chậm trễ trong việc thu thập thông tin kinh tế, xã hội và tài chính thông qua các công cụ truyền thống. Tuy nhiên, sự sẵn có của “dữ liệu lớn cho mục đích tốt” có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi để đo lường hiệu quả của những biện pháp ứng phó với đại dịch. Các công ty công nghệ lớn đã cung cấp dữ liệu di chuyển của người dùng để có thể theo dõi tác động gần như ngay lập tức của các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Bài viết đầy đủ bằng Tiếng AnhTiếng Việt.