Cơ hội hợp tác: Tuyển cộng tác viên dịch thuật

Sáng kiến ​​Phát triển Mở (ODI) đang tuyển cộng tác viên dịch thuật để hỗ trợ việc dịch bài và cơ sở dữ liệu cho trang OD Việt Nam.

Chi phí dịch thuật dựa trên số lượng trang và bộ dữ liệu CKAN – sẽ thảo luận chi tiết với ứng viên được chọn. Người dịch sẽ sử dụng CKAN để trực tiếp thực hiện các bản dịch và đảm bảo rằng tất cả hồ sơ được lưu tại thời điểm hoàn thành. ODI sẽ tính số lượng hồ sơ sau khi hoàn thành.

Yêu cầu :

Bằng đại học tiếng Anh

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về bản dịch tài liệu

Có kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển

Bắt đầu: Càng sớm càng tốt

Về Sáng kiến ​​Phát triển Mở của Viện Quản lý Đông Tây: Sáng kiến ​​Phát triển Mở (ODI) là một mạng lưới dữ liệu và thông tin mở được phát triển bởi Viện Quản lý Đông Tây (EWMI), làm sáng tỏ các xu hướng phát triển ở khu vực Mekong. Lưu vực sông Mekong là một hệ sinh thái xuyên biên giới được chia sẻ bởi 6 quốc gia cung cấp  sinh kế và an ninh lương thực cho 65 triệu người, là ngư trường nội địa lớn nhất thế giới. Mục tiêu của ODI là tăng nhận thức cộng đồng, cho phép phân tích cá nhân, cải thiện chia sẻ thông tin và tranh luận nghiêm túc – tất cả đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực từ góc độ xã hội, kinh tế và môi trường. Bằng cách kết hợp dữ liệu mở, báo chí dữ liệu và khả năng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận, sáng kiến ​​này cung cấp một điểm mua sắm cho dữ liệu về quốc gia hoặc phát triển khu vực cho xã hội dân sự, khu vực tư nhân và công cộng. Sàn dữ lệu khu vực của chúng tôi (http://www.opendevelopmentmekong.net/) đã được thành lập và hiện đang có các đối tác tích cực ở tất cả các quốc gia Mekong.

Do khối lượng đơn đăng ký mà chúng tôi nhận được, chúng tô chỉ liên hệ với những ứng viên được vào vòng trong và  không  trả lại CV. ODI là nhà tuyển dụng bình đẳng. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các ứng cử viên đủ điều kiện, bất kể tuổi tác, khuyết tật, tình trạng HIV / AIDS, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục.

Ứng cử viên quan tâm mời gửi thư ứng tuyển cùng CV gần đây bằng tiếng Anh và 2 mẫu sản phẩm dịch thuật cho Lan Nguyen tại recruitment@opendevmekong.net. Hạn chót: ngày 25 tháng 5 năm 2018.