Họp Nhóm về Biến đổi khí hậu Tháng 1/2018

Đây là buổi họp định kỳ của Nhóm về Biến đổi khí hậu

Ngày: 16/1/2018 (Thứ Ba)

Thời gian: 09:00  – 12.00

Địa điểm: Tầng 3, Văn phòng Oxfam, 22 Lê Đại Hành, Hà Nội

Chi tiết

NGO Resource Center