CHUYỆN LÀNG KIẾN 2017 – Thanh Niên Kiến Tạo

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đang tìm kiếm những thủ lĩnh thanh niên tích cực trên toàn quốc để cùng về hội ngộ tại “LÀNG KIẾN 2017”

Với chủ đề “ Thanh niên kiến tạo”, trong diễn đàn các bạn thanh niên sẽ được tham dự các hoạt động khác nhau nhằm trao đổi thông tin, tìm hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững và kết nối mạng lưới. Đồng thời cùng đóng góp tiếng nói và đưa thông điệp của thanh niên tới các nhà hoạch định chính sách thông qua chương trình Đối thoại Thanh niên vào cuối chuỗi sự kiện.

Đọc thêm thông tin và đăng ký tham gia tại đây