Trẻ em khuyết tật tại Việt Nam

Cuộc Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật do Tổng Cục Thống kê thực hiện thành công năm 2016-2017 với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF đã sử dụng Bộ câu hỏi về chức năng của trẻ em để nhận dạng trẻ khuyết tật do Nhóm kỹ thuật Washington và UNICEF xây dựng năm 2016. Việt Nam là một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng bộ công cụ chuẩn quốc tế về xác định khuyết tật trẻ em. 

Tải báo cáo

UNICEF Việt Nam