Họp Nhóm Quyền Trẻ Em

Đây là cuộc họp định kỳ của Nhóm Quyền Trẻ em trong tháng 11/2018. Chi tiết như sau:

Thứ 2, ngày 19/11/2018
Thời gian: 14:00-17:00
Địa điểm: Văn phòng ChildFund, Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Chi tiết

NGO Centre