CFI: Ra mắt Sáng kiến ​​Truyền thông Mekong

CFI đã khởi động dự án hỗ trợ phòng tin tức trực tuyến ở khu vực Mê Kông trong việc xuất bản nội dung về môi trường, sức khỏe và phát triển bền vững.

Với sự hỗ trợ của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp và là một phần của dự án Mekong: Tin tức bền vững, CFI sẽ giúp các phòng tin tức địa phương ứng phó với tình hình Covid-19 hiện tại, cũng như hỗ trợ về tài chính.

Cách thức ứng tuyển

  • Tải bản Kêu gọi ứng tuyển để có thông tin về toàn bộ quá trình.
  • Lên ý tưởng, ngân sách và thảo luận nội bộ về những câu chuyện bạn muốn truyền tải. Đó có thể là một vài câu chuyện hoặc một chuỗi các câu chuyện thảo luận về một chủ đề cụ thể.
  • Trả lời bảng câu hỏi ngắn để chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì bạn muốn đề cập.

Đề xuất dự án thành công có thể nhận được khoản tài trợ lên tới 5.000 EUR.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với clz@cfi.fr.

Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 7 năm 2020.

CFI Media Development