Kêu gọi đề xuất về môi trường truyền thông ở Việt Nam

Quỹ UK Vietnam là một công cụ linh hoạt và hiệu quả giúp Đại sứ quán Anh tại Hà Nội hỗ trợ các dự án liên quan đến các ưu tiên của chính phủ Anh tại Việt Nam.

Chủ đề
Môi trường truyền thông (£ 30.000 cho mỗi năm) – Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là ngày 5 tháng 7 năm 2018

Kết quả
Cải thiện năng lực và môi trường cho các nhà báo thực hiện vai trò của mình trong việc thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của nhà nước.

Chi tiết 

NGO Centre