KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG TÀI TRỢ LẦN 2 CHƯƠNG TRÌNH RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH NĂM 2019

Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách/Narrow The Gap Program và LIN Center for Community Development xin trân trọng gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận có dự án hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận tới Cà Mau) thông tin về Vòng tài trợ lần 2

 • Ngân sách tài trợ: Tối đa 150,000,000 VNĐ/01 dự án đề xuất 
 • Thời gian thực hiện: Dự án thực hiện tối đa 01 năm (bắt đầu dự án từ sau 30/10/2019)
 • Địa bàn thực hiện: Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam (từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau)
 • Thời gian nhận đề xuất: 24/6/2019 – 15/8/2019
 • Chủ đề tài trợ: 
  • Mục tiêu 7: Đảm bảo nguồn năng lượng sạch và giá cả hợp lý
  • Mục tiêu 8: Tăng trưởng kinh tế bền vững & có đủ việc làm
  • Mục tiêu 9: Đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững
  • Mục tiêu 10: Giảm thiểu bất bình đẳng tại địa phương & toàn cầu
  • Mục tiêu 11: Xây dựng thành phố và cộng đồng bền vững

Thông tin vòng tài trợ: http://bit.ly/ThongtinkeugoiV2 
Mẫu hồ sơ đề xuất dự án: http://bit.ly/Hosodexuatduan

Thông tin hỗ trợ: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách
Email: narrowthegap@linvn.org | Hotline: +84 (28) 7304 6884 (Ext: 102)