Tuyển Nghiên cứu viên quốc gia – Dự án Phong vũ biểu dữ liệu toàn cầu – Khu vực Châu Á

Sáng kiến Dữ liệu mở cho phát triển Asia Hub (D4DAsia) hiện đang tìm kiếm các nghiên cứu viên độc lập, cấp quốc gia cho 14 quốc gia sau đây: In-đô-nê-xi-a; Phi-líp-pin; Sin-ga-po; Cam-pu-chia; Lào; My-an-ma; Thái Lan; Việt Nam; Sri Lan-ca; Ấn Độ; Nê-pan; Băng-la-đét; Đài Loan, và Nhật Bản.

Vị trí này dành cho các nhà nghiên cứu độc lập cũng như các tổ chức nghiên cứu và xã hội dân sự độc lập từ 14 quốc gia nêu trên.

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG:

  • Cần có kinh nghiệm trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau đây: dữ liệu mở; dữ liệu chính phủ mở; dữ liệu cho lợi ích công cộng, sử dụng dữ liệu để giám sát và đánh giá việc thực hiện dịch vụ công; tập huấn hoặc tăng cường năng lực liên quan đến sử dụng dữ liệu; sử dụng dữ liệu để tạo nên các ứng dụng có ích cho xã hội; hoặc thúc đẩy sử dụng dữ liệu giữa chính phủ, CSOs, khu vực tư nhân, cộng đồng các nhà phát triển hoặc trong báo chí điều tra.
  • Cần có danh tiếng và có uy tín tại mỗi quốc gia của mình và được công nhận về các hoạt động độc lập, không có liên quan đến chính phủ và chính trị.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

  • Các ứng viên quan tâm xin mời nộp bộ hồ sơ ứng tuyển (xem chi tiết tại thông báo đầy đủ) tới địa chỉ recruitment@opendevmekong.net muộn nhất vào ngày 10/2/2021.
  • Vòng phỏng vấn dự kiến sẽ được tiến hành từ 15-28/2/2021.
  • Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ các ứng viên được vào vòng phỏng vấn. 

Xem thông báo đầy đủ.