Học bổng Báo chí Dữ liệu Mekong 2021: Kêu gọi ứng tuyển

Trung tâm Đông Tây và dự án Mạng lưới Báo chí Trái đất của Internews, hợp tác với Trung tâm Stimson sẽ trao học bổng cho các nhà báo từ các nước Lưu vực sông Mekong nhằm mục đích tăng cường kỹ năng báo chí dữ liệu và hỗ trợ các cuộc điều tra dựa trên dữ liệu về các thách thức và giải pháp an ninh nguồn nước ở khu vực sông Mekong.

Các ứng viên được chọn sẽ tham gia chuỗi hội thảo trực tuyến với các chuyên gia trong các lĩnh vực như quản lý nước; tham dự khóa đào tạo báo chí dữ liệu chuyên sâu kéo dài 80 giờ và được cố vấn (mentorship) 1-1 để xây dựng một câu chuyện truyền thông dựa trên dữ liệu và sau đó thuyết trình, với chủ đề phù hợp với chủ đề của Học bổng này.

Điều kiện ứng tuyển:

  • Ứng viên phải mang quốc tịch của một trong các quốc gia sau: Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan hoặc Việt Nam.
  • Vì chương trình Học bổng sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, ứng viên phải thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh. Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận đơn đăng ký bằng tiếng Anh.
  • Chúng tôi tìm kiếm những nhà báo (trực tuyến, báo in, truyền hình, phát thanh) cũng như các chuyên gia truyền thông chuyên nghiệp có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm báo, ưu tiên những người đưa tin về các vấn đề môi trường ở khu vực sông Mekong, quan tâm và hiểu cơ bản về cách sử dụng dữ liệu trong báo cáo.
  • Chúng tôi khuyến khích các ứng viên tự do và nhân viên từ tất cả các loại hình tổ chức truyền thông – quốc tế, quốc gia, địa phương và cộng đồng. Các nhà báo tự do sẽ cần phải đảm bảo việc xuất bản và nên xác định (các) cơ quan truyền thông để qua đó phân phối câu chuyện của mình.

Tiêu chí lựa chọn: Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên:

  • Người đam mê kể chuyện
  • Hứng thú với dữ liệu
  • Có thể phân tích một vấn đề từ nhiều góc độ
  • Cam kết kể những câu chuyện về lợi ích công cộng
  • Có ý tưởng rõ ràng về một vấn đề môi trường mà họ muốn đề cập bằng dữ liệu
  • Cởi mở để làm việc trong một nhóm đa dạng gồm các chuyên gia dữ liệu, nhà thiết kế và biên tập viên để kể chuyện

Cách thức ứng tuyển: qua website

THỜI HẠN: 11:59 PM (UTC+13) Ngày 7/3/2021

Chi tiết về chương trình…

Earth Journalism Network