Chương trình Én Xanh 2019 – Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững mở đơn đăng ký tham gia

Én Xanh là chương trình đầu tiên của Việt Nam nhằm tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng. Én Xanh góp phần thúc đẩy và lan tỏa tinh thần cùng những giải pháp kinh doanh tiên phong góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Chương trình Én Xanh năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ (VUSTA), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) phối hợp tổ chức.

Tham gia Én Xanh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ có cơ hội nhận gói giải thưởng bằng tiền mặt lên đến 100 triệu đồng, cùng cơ hội được kết nối với các nguồn lực tài chính từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước lên đến 300.000 USD/sáng kiến.

 • Các chủ đề chính của chương trình:

Nông nghiệp bền vững, Môi trường và biến đổi khí hậu, Du lịch bền vững, Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, và Kinh doanh bao trùm và đa dạng.

 • Nhóm tham gia:
  • Nhóm 1: Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức xã hội và bảo vệ môi trường trong năm lĩnh vực chương trình hướng tới
  • Nhóm 2: Các tổ chức và cá nhân có các sáng kiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng
 • Cách thức đăng ký:
  • Cách 1:  Tải đơn đăng ký, điền thông tin và gửi mẫu đăng kí tới địa chỉ email: enxanh2019@gmail.com. Tiêu đề thư và tên file ghi rõ theo mẫu: En Xanh 2019_ [Tên doanh nghiep/to chuc/ ca nhan]_[Lĩnh vực]
  • Cách 2: Điền đơn đăng ký online

Thời hạn đăng ký: 31/8/2019

Thông tin chi tiết về hướng dẫn đăng ký: xem tại đây

 • Để biết thêm thông tin về Chương trình Én Xanh, vui lòng liên hệ:
  • Facebook: https://www.facebook.com/ChuongtrinhEnXanh/
  • Cổng thông tin hỏi đáp: https://sum.vn/4p8Nh
  • Email: enxanh2019@gmail.com
  • Hotline: (84-24) 3537 8746

http://enxanh.org.vn/