Đa dạng sinh học và vấn đề buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam

Tiến sĩ Mary Blair từ Trung tâm Đa dạng sinh học và Bảo tồn tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở thành phố New York sẽ có một bài thuyết trình về động vật hoang dã quý hiểm của Việt Nam tại Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội vào 3 – 4 giờ chiều ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Chi tiết 

Đại sứ quán Hoa Kỳ