Tuyển sinh Khóa học Mùa thu về Phát triển – Kỳ học Mùa xuân 2018

ASOD, được thực hiện bởi Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE, là một khóa học để bạn tự khám phá và trải nghiệm về cách mọi thứ xung quanh vận động, về con người, và để hiểu hơn về chính bạn.

  • Thời gian: 10 tuần (dự kiến từ 03/2018 – 05/2018), vào các ngày cuối tuần.
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Học phí: 10.000.000 VNĐ

Chi tiết

ASOD