Hội nghị Đối tác Dữ liệu mở Châu Á 2021

2021 sẽ năm đầu tiên Việt Nam đứng ra chủ trì tổ chức Hội nghị AODP. Với định hướng khai thác giá trị dữ liệu mở phục vụ cho phát triển kinh tế số, Hội nghị AODP 2021 có chủ đề “Data Exchange & Industrial Collaboration” với thông điệp tăng cường hợp tác công tư và thương mại hóa thành công dữ liệu mở.

Chủ trì tổ chức Hội nghị AODP năm 2021 tại Việt Nam sẽ là dịp khẳng định uy tín, năng lực và cam kết định hướng phát triển số bền vững, toàn diện của Việt Nam. Hội nghị cũng là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp trong khu vực, mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh dịch vụ dữ liệu trong tương lai.

3 mục tiêu của hội nghị bao gồm:

  • Vận động chính sách dữ liệu mở, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản trị dữ liệu mở giữa các nền kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
  • Vận động hợp tác, kết nối Hệ sinh thái dữ liệu mở Châu Á nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế số khu vực và phát triển Chuỗi cung ứng số Châu Á Thái Bình Dương
  • Tạo cơ hội Đối thoại, Kết nối (Business Matching) giữa các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Chi tiết…

AODP