Hội thảo Lãnh đạo Thanh niên lần thứ 6 về Giáo dục Công dân Toàn cầu kêu gọi ứng tuyển

Trung tâm Giáo dục Hiểu biết Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương (APCEIU) sẽ tổ chức Hội thảo Lãnh đạo Thanh niên lần thứ 6 về GCED (Giáo dục Công dân Toàn cầu) từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2020.

Hội thảo kéo dài một tuần nhằm xây dựng năng lực cho các nhà lãnh đạo thanh niên năng động trên toàn thế giới để xác định các chiến lược nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), cụ thể là Mục tiêu 4.7. Song song với việc giúp những người tham gia hiểu sâu hơn về GCED, Hội thảo cũng khuyến khích các nhà lãnh đạo trẻ đóng vai trò chính và trở thành một phần của một mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ cho GCED.

Hồ sơ ứng tuyển tham dự Hội thảo Lãnh đạo Thanh niên lần thứ 6 về GCED phải được nộp trước ngày 17 tháng 3 năm 2020 (KST 23:59). Ứng viên thành công sẽ được thông báo trước ngày 26 tháng 3 năm 2020. Chi phí đi lại và các chi phí liên quan tới Hội thảo sẽ được APCEIU chi trả cho các ứng viên được chọn (các đại biểu sẽ tự chi trả các chi phí đi lại trong nước và phí visa).

  • Thông tin liên lạc: Văn phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email: Training@unescoapceiu.org / Điện thoại: + 82-2-774-3956 (máy lẻ 802)

Link ứng tuyển trực tuyến

Thông tin chi tiết…

UNESCO-APCEIU