Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh về phòng, chống thiên tai

Hôm nay, chiến dịch nâng cao nhận thức “Trường học của Sơn Tinh” đã công bố 12 tác phẩm mỹ thuật. 

Chi tiết 

UNDP Việt Nam