Sổ tay hướng dẫn tác nghiệp báo chí trong đại dịch

COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch ngày 11/3/2020. Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, các nhà báo trên khắp thế giới đã và đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cung cấp cho công chúng thông tin về đại dịch và nỗ lực chống dịch của chính phủ các nước.

Để giúp các nhà báo tác nghiệp trong cuộc khủng hoảng từ coronavirus, Mạng lưới Báo chí Điều tra Toàn Cầu (GIJN) và Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) đã liên lục thu thập và chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm về tác nghiệp, các kỹ thuật báo chí điều tra và dữ liệu trong đại dịch.

MDI, với tư cách là một thành viên của Mạng lưới, chọn lọc và chuyển ngữ một số hướng dẫn của GIJN và CPJ, dựa theo tình hình dịch bệnh và môi trường báo chí đặc thù của Việt Nam.

Tải về bản tiếng Việt tại đây.

MDI