CHIẾN DỊCH #7 NGÀY THÁCH THỨC – Ăn uống, Đi lại, Sống bền vững

Ngày 10/4, Sứ quán Thụy điển, Liên hợp quốc và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng ( Live & Learn) phát động chiến dịch #7 Ngày Thách thức tại Tòa nhà Xanh chung Liên hợp quốc.

Chiến dịch kêu gọi mọi người sống, ăn và đi lại thông minh trong bảy ngày. Thách thức bắt đầu từ 10/4, hoặc 17/4, 24/4 và được thực hiện trong một tuần nhằm khuyến khích mọi người chọn lối sống thông minh.

Chi tiết

UN