Hội nghị Mô phỏng Đông Á lần thứ 6

Ngày 27/12/2017, Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Mô phỏng Đông Á lần thứ 6 tại Trung tâm Hoa Kỳ.

Hội nghị Mô phỏng Đông Á là một hoạt động cho phép học sinh sinh viên tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng mà các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt hàng ngày.

Chi tiết và đăng ký  

U.S. Embassy in Hanoi